งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านนกคุ้ม ต้นที่ 1

1. นกคุ้ม   Kaempferia  elegans  [Wall.]  Baker

ลักษณะ  ต้น  ใบ  และหัว  คล้ายขมิ้น  มีลายบนหลังใบคล้ายลายขนนกฮูก  ก้านใบสีเขียว  มีสีแดงเรื่อผสมเล็กน้อย  หัวคล้ายหัวขมิ้นมีแง่งยาวตามหัว  เวลาแตกหน่อก็แตกออกจากแง่งนี้

สรรพคุณ  ทางคุ้มครอง  คุ้มภัยอันตรายได้ทุกชนิด   ปลูกไว้กับบ้านป้องกันไฟไหม้

ทางสมุนไพร  และทางคงกระพัน  ใช้แก้พิษถูกอสรพิษขบกัดทุกชนิด  และเป็นคงกระพันชาตรีอีกด้วย

หมายเหตุ   ว่านนี้  บางตำรา  เรียก  ว่านเสือสามทุ่ง

พบในตำราของ

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า  80

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  106  เรียก  ว่านเสือสามทุ่ง

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  87-88

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506, หน้า 173, หน้า 416 เรียก ว่านเสือสามทุ่ง

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  56

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  42   เรียก  ว่านเสือสามทุ่ง

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1020  เรียก  ว่านเสือสามทุ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :