งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านนกยูง ต้นที่ 2

นกยูง   Helminthostachy  zeylanica  [L.]  Hook.

ลักษณะ  เป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งขึ้นจากดิน  เหง้าเรียวนอน  ใบเดี่ยวอยู่ปลายลำ  ต้นใหญ่กว้างและแฉกลึกเป็นหลายแฉก  ขนาดเท่าฝ่ามือหรือกว่านั้น  ดอกเขียวๆ เหลืองๆเป็นช่อเรียวยาว  อยู่ปลายลำต้น

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  เหง้าใช้แก้พิษงู  ใช้เคี้ยวกับหมากเป็นยาบำรุง  ใช้เป็นยาแก้ไข้  แก้กามโรค  รักษาบิด  เยื่อจมูกอักเสบ  วัณโรคในระยะแรก  โรคไอกรน

หมายเหตุ  ว่านนี้มีหลายชื่อ  คือ ว่านพระยานกยูง  ผักตีนกวาง  กูดซัง  กูดจ้อง  ผักนกยูง  ผักตีนฮุ้ง  ตีนนกยูง

พบในตำราของ

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  254   เรียก   ว่านพระยานกยูง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :