งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านนพมาศ

นพมาศ    Curcuma  sp.

ลักษณะ  ต้น  ใบ  หัว  เหมือนขมิ้น  ต้นเขียว  ใบเขียว  กลางใบแดงสดตลอดใบ  หัวดังขมิ้นแต่เล็ก  เนื้อในหัวสีนวล  มีกลิ่นหอมเล็กน้อย

สรรพคุณ  ทางเมตตามหานิยม  และทางคุ้มครอง  เป็นว่านศิริมงคล  เมตตามหานิยมอย่างสำคัญ  และป้องกันเสนียดจัญไร  ปลูกไว้กับบ้านคุ้มภัย  อยู่เย็นเป็นสุขดีนักแล

หมายเหตุ  ว่านนี้น่าจะเป็นต้นเดียวกับ  ว่านจันทโครบ

พบในตำราของ

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  77

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :