งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านนาคราช ต้นที่ 2

2. นาคราช (เฟิร์น)  Davallia  solida  [G.Forst.]  Sw.

ลักษณะ  ลำต้นเป็นเถาเลื้อยขึ้นอยู่ตามต้นไม้สูงๆ  ลำต้นมีลายคล้ายเกล็ดงู  สีมันมะเหลื่อม  เถาโตประมาณปลายนิ้วก้อย  ใบเขียวเป็นฝอย  มีก้านยาว

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  นำเถามาดองกับสุรากินแก้โลหิตเสีย  และพิษงู  โดยใช้น้ำสุราเป็นกระสาย

หมายเหตุ  ว่านนี้เป็นเฟิร์นชนิดหนึ่ง  เรียกกันว่า  เฟิร์นนาคราช   ภาพนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก   คุณดามษ์   เวบแมกโนเลียไทยแลนด์

พบในตำราของ

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  46

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :