งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านนางกวัก ต้นที่ 2

2. นางกวัก   Alocasia  cucullata  Schott.

ลักษณะ   ก้าน  ต้น  ใบ  เหมือนเสน่ห์จันทน์เขียว  ปลายใบแหลมกวักลง  เหมือนใบโพธิ์

สรรพคุณ  ทางเมตตามหานิยม  ปลูกไว้กับบ้านทำให้เกิดศิริมงคล  มีโชคลาภ  เสน่ห์เมตตามหานิยม  ปลูกไว้หน้าร้านค้า  ขายของดี  มีคนมาซื้อข้าวของไม่ขาด  ทำให้ร่ำรวย  ทำมาหากินคล่อง

หมายเหตุ  ว่านมีหลายชื่อว่า  ว่านนางกวักใบโพธิ์  ว่านโพธิ์พุทธคยา ซึ่งเป็นคนละต้นกับ  ว่านเศรษฐีใบโพธิ์  ซึ่งมีลักษณะคล้ายกันมาก  ต่างกันที่ว่านนางกวัก  เส้นใบจะนูนขึ้นเห็นชัดเจน

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  55   เรียก  ว่านนางกวัก  อีกชนิด

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  70   เรียก  ว่านนางกวักใบโพธิ์

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  975   เรียก  ว่านนางกวัก  อีกชนิด

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :