งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านนางคำ ต้นที่ 1

1. นางคำ   Curcuma  sp.

ลักษณะ  ต้นแดง  ก้านแดง  ครีบแดง  หัวมีสีเหลืองดังขมิ้นเน่า  ใบเรียวงาม

สรรพคุณ  ว่านชนิดนี้เป็นพระยาว่าน  ปลูกไว้กับบ้านเป็นศิริมลคล

ทางสมุนไพร  เป็นยาแก้ฟกช้ำ  บวมเคล็ดยอกตามร่างกาย โดยผสมกับน้ำมันงาหรือน้ำมันพืชทา   กินแก้โรคหนองในเรื้อรัง  แก้โรคท้องร่วง  และใช้ทาเป็นยาสมานแผล  โดยใช้หัวกินหรือทา  แก้พิษว่านร้ายต่างๆ ได้อีกด้วย

หมายเหตุ  ว่านชนิดนี้  ปัจจุบันเรียกว่า  ว่านทองคำ

พบในตำราของ

ชิตร์  วัฒนะ. ลักษณะว่าน. 2473, หน้า  11

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  4

ล. มหาจันทร์.  คู่มือนักเล่นว่าน.  2480,  หน้า  65

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  18-19

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  182

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  49

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :