งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านนางอุมาควดี

นางอุมาควดี   Hymenocallis  sp.

ลักษณะ  หัวกลมเหมือนหัวหอม  ข้างในสีขาว  ใบเหมือนใบพายแต่หนาและย่นสีเขียว  ดอกสีขาว  จะออกดอกในเดือนอ้าย  เดือนยี่  ว่านนี้มีเทวดารักษา  ชอบอยู่ในที่สะอาด

สรรพคุณ  ทางเมตตามหานิยม  มีอานุภาพเป็นศิริมงคล  คุ้มครองปกป้องภัยพิบัติต่างๆ  และเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยม  ทำให้เกิดโชคลาภอยู่เสมอ  ใช้ปลูกไว้กับบ้านดีนัก  เอาหัวมาแกะเป็นนางกวักนำติดตัวไปด้วยดีนัก  เอาหัวว่านฝนกับน้ำซาวข้าวทาฝีต่างๆ หาย

หมายเหตุ  ว่านนี้มีหลายชื่อ  คือ  ว่านมหาลาภ(ดอกขาว)   ว่านสิบแสน

พบในตำราของ

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  974

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :