งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านน้ำเล็ก

น้ำเล็ก  Acorus  calamus  L.

ลักษณะ  ใบเล็กยาวเหมือนกับใบข้าวแต่หนากว่า  มีสีแดง  ต้นก็มีสีแดง  หัวเล็กยาวมีรากเป็นเส้นเป็นขนเหมือนกับหางหมูตอนที่อยู่ใกล้ปลายอีกข้างหนึ่ง  ชอบขึ้นที่ริมน้ำแถบชายทะเล

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  เป็นยาแก้โรคในทรวงอก  แก้เส้นเอ็นพลิกแพลง  บำรุงโลหิต  ฝานหัวว่านเป็นชิ้นเล็กๆ บางๆ  อมแก้เจ็บคอ  แก้ไอได้ดี

หมายเหตุ  ว่านนี้มีหลายชื่อ  คือ  ว่านน้ำแดง  ว่านน้ำทะเล  หัวงอทะเล  อำพันหางหมู  ลำพันแดง  ว่านชนิดนี้เป็นคนละต้นกับ  ว่านเสน่ห์จันทน์หอม

พบในตำราของ

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  196

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :