งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านผักปลัง

ผักปลัง   Talinum  paniculatum  Gaerth.

ลักษณะ  ต้นเหมือนต้นมะเดื่อ  ใบเหมือนลำเจียก  ลูกและดอกเหมือนผักบุ้งบานแย้มเล็กน้อย  ดอกไม่ค่อยใหญ่   รากเหมือนรากบัว  ยางสีขาวเหมือนน้ำนม

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  ใช้กินเป็นยารักษาโรคต่างๆ หายสิ้น  กินเป็นยาอายุวัฒนะไม่มีโรคาพยาธิเบียดเบียน  ผู้กินจะทรงความเป็นหนุ่มสาวตลอดกาลไม่แก่เฒ่า  เป็นกายสิทธิ์  อายุยืนนาน

ทางคุ้มครอง  นอกจากนี้ยังมีคุณในทางป้องกันอันตรายจากคุณไสยและคุณเวทย์วิทยาต่างๆ  ให้เอาต้นว่านนี้ตำให้ละเอียดผสมกับแป้ง  เสกด้วย  พระพุทธคุณ  พระธรรมคุณ  พระสังฆคุณ  108  คาบ พอกตรงที่ถูกของ

หมายเหตุ  ว่านนี้มีหลายชื่อ  คือ  ว่านผักปัง  โสมคน  โสมเกาหลี

พบในตำราของ

ชิตร์  วัฒนะ. ลักษณะว่าน. 2473, หน้า  9

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  26

ล. มหาจันทร์.  คู่มือนักเล่นว่าน.  2480,  หน้า  17-18

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า   81

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  31

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  123

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  75-76

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  217

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  43

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  980

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :