งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านพระฉิม ต้นที่ 2

2. พระฉิม (ต้น)    Euphobia  sessiliflora  Roxb.

ลักษณะ  เป็นไม้ลงหัวขนาดเล็ก  ใบกลมโตขนาดใบพุทรา  ทั้งใบ  ก้าน  ต้น  และหัวมียางมาก

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  หัวเป็นยากัดเสมหะและโลหิตภายใน  ยางมีพิษเช่นเดียวกับยางสลัดได  จะต้องทำให้ฤทธิ์ยาอ่อนลงก่อน  โดยนึ่งหรือตุ๋นเสียก่อน

หมายเหตุ  ว่านนี้มีหลายชื่อ  คือ ยางเข้าค่า  หัวเข้าค่า  จิดอยด่วน

พบในตำราของ

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  231  เรียก  ว่านพระฉิม (ต้น)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :