งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านพระดำ

พระดำ   Abrus  sp.

ลักษณะ  ต้นและใบเหมือนมะกล่ำ  ชอบขึ้นในที่ลุ่ม  และเลื้อยงอกงามในที่ชุ่มชื้น

สรรพคุณ  ทางคุ้มครอง  ใช้ในการป้องกันตัว   เวลาจะไปเอาว่านนี้ต้องทำการสระผมอาบน้ำชำระตัวให้สะอาดเรียบร้อยเสียก่อน  จึงไปขุดเอาว่านนี้มา

หมายเหตุ  ว่านนี้เรียกอีกอย่างว่า  ว่านพระยาดำ   ว่านชนิดนี้   น่าจะเป็น  ต้นมะกล่ำดำ  ตำราของ  คงคา  ธนาคม  และ  หล่อ   ขันแก้ว  หนังสือภาพว่านยา  ไม้ประดับ  หน้า  257   ได้กล่าวถึงวิธีใช้  มะกล่ำดำ  ดังนี้  ให้เก็บเมล็ดมาให้ครบ  108  เมล็ด  นำมาลงด้วยคาถาพุทธคุณ  56  เมล็ด  ธรรมคุณ  38  เมล็ด  และสังฆคุณ  14  เมล็ด   เมื่อลงครบแล้ว  นำมาร้อยเชือกทำเป็นลูกประคำ  เสกด้วยคาถาพระพุทธคุณ  108  คาบ  คล้องคอ  ป้องกันภัยอันตราย  เมตตามหานิยม  ว่านต้นนี้ได้นับความอนุเคราะห์  คุณลุงเกษม  อินทร์ชัยญะ  จังหวัดราชบุรี

พบในตำราของ

ชิตร์  วัฒนะ. ลักษณะว่าน. 2473, หน้า  8  เรียก  ว่านพระยาดำ

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า   82

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  226

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :