งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านพระตะบะ

พระตะบะ   Curcuma  sp.

ลักษณะ  ต้นและใบคล้ายขมิ้นอ้อยแต่ใหญ่กว่า  ต้นและใบสีเขียว  หลังใบมีคราบคล้ายกับใบลิ้นเสือ  หัวเหมือนกับหัวขมิ้นอ้อย   เนื้อในสีขาวรสฉุนจัด  มีธาตุปรอท  มีกิ่งหน่อแตกยาวเกี่ยวกันอยู่

สรรพคุณ  ทางคุ้มครอง  มีอานุภาพมหัศจรรย์วิเศษสุด  ภูติผีปีศาจที่ร้ายกาจทุกชนิดเกรงกลัวยิ่งนัก  ปลูกไว้ในบ้าน  คุณไสยเสนียดจัญไร  พรายน้ำพรายอากาศไม่กล้าเข้ามาใกล้ได้  หลีกหนีสิ้น  ใช้หัวทิ่มแทงคนผีเข้าเจ้าสิง  หนีออกจากร่างคนทันที

ทางสมุนไพร  เอาหัวว่านแช่น้ำมนต์พ่นแก้คุณไสยทุกชนิด  และให้คนท้องกินคลอดบุตรง่าย  เอาหัวว่านผูกติดกับเปล  เด็กนอนไม่สะดุ้ง  ว่านนี้ไม่เป็นอันตรายแก่พระภูมิเจ้าที่  เอาเข้าพิธีสวดพานยักษ์  ว่านนี้จะมีความศักดิ์สิทธิ์มีฤทธานุภาพมากยิ่งขึ้นวิเศษนัก

หมายเหตุ   ว่านชนิดนี้เรียกหลายชื่อ  คือ  ว่านพะตะบะ    ว่านพระยาตะบะ   ว่านพระตบะ

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  38-40

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  22

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  72-73

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  104-105

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  36-37   เรียก  ว่านพะตะบะ

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  232-234

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  20-22

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  61

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  990-991   เรียก  ว่านพระยาตะบะ

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :