งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านพระมเหศวร

พระมเหศวร   Remusatia vivipara Schott.

ลักษณะ  หัวคล้ายหัวหอม  เนื้อในหัวสีน้ำเงินอ่อนๆ  ตรงกลางหัวเนื้อในสีขาว  ขอบเป็นสีน้ำเงินแก่  ใบเหมือนใบบอนแต่เล็ก (ใบพุทธรักษา-ตำราหลวงประพัฒนสรรพกร)  ตรงกลางใบมีเงาคล้ายน้ำค้างเกาะ  มีรัศมีพรายปรอทออกมา

สรรพคุณ  ทางคุ้มครอง  และทางเมตตามหานิยม  นำติดตัวไปป้องกันภูติผีปีศาจ  ใช้ปราบผีเอาหัวว่านทิ่มแทงผีเจ้าเข้าสิงคน  ออกสิ้น  ผีกลัวนัก  และเป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมอีกด้วย  ว่านนี้มีเทวดารักษา  ปลูกไว้กับบ้านเป็นศิริมงคลป้องกันอันตรายต่างๆ  บังเกิดโชคลาภดีนัก

หมายเหตุ  ว่านชนิดนี้   บางท้องถิ่นเรียก  ว่านขุนช้าง

พบในตำราของ

ชิตร์  วัฒนะ. ลักษณะว่าน. 2473, หน้า  5

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  24

ล. มหาจันทร์.  คู่มือนักเล่นว่าน.  2480,  หน้า  57

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า   84

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  30

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  51-52

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  61-62

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  22-23   เรียก   ว่านมเหศวร

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  237-238

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  19

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  985

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :