งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านพระยามือลาย

พระยามือลาย   Dieffenbachia  picta  [Giantea.]

ลักษณะ  ต้นขึ้นชลูดเป็นลำกลม  ลำต้นเป็นข้อๆ สีเขียวสูงประมาณ 2 ฟุต  ก้านสีเขียวมีลายกระสีขาว  พื้นใบสีเขียว  ใบคล้ายใบสาวน้อยประแป้ง  แต่แคบกว่า    มีรากเหง้า  ตัดต้นตามข้อปลูกขยายพันธุ์ก็ได้  ว่านนี้ยางคันมาก

สรรพคุณ  ทางคงกระพัน  ใช้กินอยู่คง  แต่ว่านนี้คันมาก

หมายเหตุ  ว่านนี้นิยมเรียกอีกชื่อว่า  ว่านช้างกระ  ไม้ชนิดนี้พบมากในประเทศสิงคโปร์  นำเข้ามาปลูกในประเทศไทย  (อ้างใน  บ้านและสวน.  สารานุกรมไม้ประดับในประเทศไทย เล่ม 2. กรุงเทพ:บ้านและสวน,  2525.  หน้า 385)

พบในตำราของ

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  19-20

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :