งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านพระยาลิ้นงู

พระยาลิ้นงู   Hyacinthus  sp.

ลักษณะ  หัวคล้ายหัวหอม  ใบคล้ายกระเทียมแต่ยาวกว่า  ใบสีน้ำตาล  หัวสีเขียวอ่อน  มีกาบเป็นเกล็ดๆ ขึ้นเป็นชั้นๆ  แต่กาบแข็งกว่ากาบหัวหอม

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  มีอานุภาพป้องกันสารพัดพิษ  เอาหัวว่านนำติดตัวไปงูและตะขาบอ้าปากไม่ขึ้น  ปลูกไว้กับบ้านงูไม่เข้าบ้าน  ถ้าถูกงูหรือตะขาบกัด  เอาหัวฝนกับน้ำมะนาวทาแผล  พิษร้ายจะหายทันที

หมายเหตุ  ว่านนี้บางทีเรียกว่า  ว่านเขี้ยวงู    ว่านพญาลิ้นงู   ว่านชนิดนี้  น่าจะเป็นชนิดเดียวกับกับ  ว่านจั๊กจั่น   และ  ว่านตะเภาน้อย

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  78

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  117-118

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  32   เรียก  ว่านพญาลิ้นงู

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  259

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  11-12

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  89   เรียก  ว่านเขี้ยวงู     

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  987

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :