งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านพระยาว่าน / ขมิ้นทอง

ขมิ้นทอง Curcuma sp.

ลักษณะ ต้น ใบ คล้ายขมิ้น ต้นแดง ก้านแดง กระดูกใบแดง หัวคล้ายขมิ้นชัน เนื้อในสีเหลืองเข้ม
สรรพคุณ ใช้ปลูกไว้คุ้มครองว่านอื่นไม่ให้เสื่อม
ทางสมุนไพร ใช้หัวฝนกับน้ำทา แก้พิษว่านต่างๆ แก้โรคไฟลามทุ่ง ขยุ้มตีนหมา หัวดาว หัวเดือน หัวลำมะลอก พรากหัว พรากเส้น ปวดบวมทั้งตัว ใช้กินแก้โรคไซง้อ คอตีบ หรือเจ็บคอต่างๆ ยังเป็นว่านที่อยู่ยงคงกระพัน
หมายเหตุ ปัจจุบันเรียกกันว่า พระยาว่าน
พบในตำราของ
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 54 เรียก ว่านพระยาว่าน
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 98
สมาน คัมภีร์ และ ทัศนา ทัศนมิตร. กบิลว่าน 108. 2516, หน้า 1 เรียก ว่านพระยาว่าน
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 984 เรียก ว่านพระยาว่าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :