งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านพระยาหมอก ต้นที่ 1

หมอก  มี 3 แบบ

1. พระยาหมอก   Curcuma  aeruginosa  Roxb.

ลักษณะ  ต้นและใบคล้ายกับว่านมหาเมฆ  มีใบสีเขียวก้านกลม  ดอกดังข่าสีแดง  หัวคล้ายกับว่านมหาเมฆ  ต้นสูงราววาเศษถึงสองวา

สรรพคุณ ทางคงกระพันชาตรี เวลาขุดเอาว่านนี้ต้องแต่งเครื่องสักการะ  คือกระทงใส่ข้าวตอกดอกไม้  กุ้งพล่าปลายำพลีจงดี  แล้วจึงขุดเอาหัวว่านมาแกะเป็นรูปภควัมนั่งขัดสมาธิ  มือบนซ้ายขวาปิดหู  มือขวาต่ำปิดตา  มือซ้ายต่ำปิดปาก  แกะแล้วเอาอักขระ  “อิทิ” ลงหน้าผาก  “อะงะทิ” ลงแก้มซ้าย  “อิทิอะวะงะระ” ลงหน้าอก  “อันเย” ลงมือขวาข้างๆ  “สาชิ” ลงเท้าข้างๆ  “อิทิโอ”  ลงหลัง  “นะสัตกะเช” ลงที่นั่ง  ลงอักขระตามนี้แล้ว  นับว่าเสร็จใช้ประโยชน์ได้สารพัดอย่าง  โดยเฉพาะทางคงกระพันชาตรี

        หมายเหตุ  ว่านพระยาหมอก  ชนิดนี้คล้ายกับ  ว่านมหาเมฆ มาก ซึ่งมีข้อแตกต่างคือ  เมื่อผ่าหัวกลางตามยาว  จะเห็นสีม่วงอยู่ล่างของหัวสีเหลืองนวลจะอยู่ข้างบน  แต่  ว่านมหาเมฆ  สีม่วงจะอยู่ด้านบน  และสีเหลืองนวลจะอยู่ข้างล่าง

พบในตำราของ

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  17-18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :