งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านพระยาหอกหล่อ

พระยาหอกหล่อ   Tacca  ieontopetaloides  [L.]  Kuntze

ลักษณะ เป็นไม้ลงหัวจำพวกบุก  แต่ลำต้นเป็นเส้นริ้วเล็กๆ  ต้นตั้งตรงขึ้นไป  ใบแผ่ขยายในตอนยอดแบนน่าดู  ดอกออกโดยแทงก้านขึ้นมาจากหัวใต้ดินจนสูงบางทีเลยยอด  แล้วจึงออกดอกเป็นพวง  เป็นไม้งอกงามในฤดูฝน  พอฤดูหนาวจะทิ้งใบพักตัวจนกว่าจะถึงฤดูฝนต่อไปจึงงอกงามใหม่

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  ให้ใช้ทำแป้งสำหรับคนเจ็บไข้ที่เป็นโรคเบื่ออาหารอ่อนเพลีย  หรือเป็นโรคแผลเปื่อยในกระเพาะอาหาร  ในลำไส้  โดยใช้แป้งละลายกับน้ำ  เอาน้ำตาลกรวดใส่ผสมเล็กน้อย  ยกขึ้นตั้งไฟกวนจนแป้งสุกแล้วยกลง  ให้คนไข้กินจะเกิดกำลังและชุ่มชื่นหัวใจ

หมายเหตุ  ว่านนี้มีหลายชื่อ  คือ  ว่านท้าวยายม่อม   หัวท้าวยายม่อม

พบในตำราของ

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  265

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :