งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านพระยาหัวศึก ต้นที่ 1

พระยาหัวศึก  มี 2 แบบ

1. พระยาหัวศึก  Alocasia  sp.

ลักษณะ  ต้นดังต้นกระดาษแดง  หัวดังหัวเผือกกลม  คันจัด  มีหน่อแตกออกเหมือนไหลบอน

สรรพคุณ  ทางคงกระพัน  ใช้ทางเหนียวคงทนศาสตราวุธ  ว่านชนิดนี้เวลาขุดต้องมีเครื่องมาพลี    ขุดวันอังคาร  เครื่องพลีมี  กระทง 5 กระทง  ใส่หมากพลู 1 คำ  ใส่ข้าวคลุกกันกับน้ำตาลหม้อ  วางพลีที่ทางสี่แยก

หมายเหตุ  ภาพนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก  คุณอารีย์  กาละ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  32   เรียก  ว่านพระยาหัวศึก ชนิดที่2

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  37  ว่านพระยาหัวศึก ชนิดที่2

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  18-19  เรียก  ว่านพระยาหัวศึก ชนิดที่1

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  42   เรียก  ว่านพระยาหัวศึก ชนิดที่1

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  268-269

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  13-14  เรียก  ว่านพระยาหัวศึกอีกชนิด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :