งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านพระยาแร้งแค้น

พระยาแร้งแค้น   Blumea  balsamifera  DC.

ลักษณะ  ต้นเหมือนต้นผักกาดน้ำ  ใบเป็นจักๆ ละเอียดกว่าใบผักกาดน้ำ  ครีบและก้านแดง  ท้องใบและหลังใบสีขาว  ดอกสีเหลือง  กลิ่นเหมือนกลิ่นกระเทียม

สรรพคุณ  ทางเล่นแร่แปรธาตุ  ใช้เป็นยาฆ่าปรอทตายเป็นกายสิทธิ์  ให้เอาว่านมาโขลกคั้นเอากากกวนกับปรอท  แช่อยู่ 7 วันปรอทนั้นตาย  ถ้าจะทำให้มีฤทธิ์มากยิ่งขึ้น  ให้เอาปรอทที่ตายนี้แช่น้ำกระทือ  แช่น้ำมะพร้าว  แช่น้ำนมโค  แช่น้ำผึ้ง  อย่างละ 7 วัน  ปรอทที่ตายนั้นเป็นกายสิทธิ์วิเศษนัก

อีกประการหนึ่ง   ให้เอาว่านพระยาแร้งแค้น 1 ส่วน  ว่านเพชรสังฆาต 1 ส่วน  ยางสลัดได 1 ส่วน  หญ้าจูบจาม 1 ส่วน  เอายาทั้งหมดนี้โขลกให้ละเอียด  กวนเข้ากับปรอท  ปรอทนั้นจะตายเป็นกายสิทธิ์  เอาตะกั่ว 4 ตำลึง  หลอมให้ละลาย  เอากากผงนี้ซัด  พอแห้งแล้วเอาปรอทที่ตายแล้วซัดซ้ำลงไป  ตะกั่วนั้นจะกลายเป็นเงินบริสุทธิ์

หมายเหตุ  ว่านนี้บางทีก็เรียกว่า  ว่านพระยาแร้นแค้น   ว่านชนิดนี้น่าจะเป็น  ต้นหนาดใหญ่

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  27

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า  83

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  32

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  79-80

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  20-22

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  65   เรียก  ว่านพระยาแร้นแค้น  

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  261-262

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  12

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  987   เรียก  ว่านพระยาแร้นแค้น   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :