งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านพระอาทิตย์

พระอาทิตย์   Caladium  bicolor  Vent.

ลักษณะ  หัวคล้ายหัวหอม  ถ้าผ่าหัวออกสีเขียวเหมือนคราม  ตรงกลางขาว  ริมขอบดำ  ใบคล้ายใบระกำที่พึ่งออก  ก้านสีแดงคล้ำ  ใบเขียว  ก้านหนึ่งๆ จะแตกออกเป็น 3 ใบ

สรรพคุณ  ทางคุ้มครอง  มีอานุภาพป้องกันคุณผี  คุณไสย  และอาถรรพ์เวทย์ต่างๆ  เอาหัวว่านมาแกะเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ  ทำพิธีปลุกเสกด้วยพานยักษ์  บูชาไว้กับบ้านหรือนำติดตัวไปด้วยดีนัก

ทางสมุนไพร  ถ้าถูกลมเพลมพัด  หรือถูกคุณผี  คุณไสย  เอาหัวฝนกับน้ำกินหรือทา  ก็จะหายเป็นปกติในที่สุด  ว่านนี้มีเทวดารักษาเป็นของวิเศษดีนัก

หมายเหตุ  ว่านชนิดนี้   เป็นบอนสีโบราณ  ที่เล่นกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยา  ปัจจุบันเรียกว่า  ม้าสีหมอก

พบในตำราของ

ชิตร์  วัฒนะ. ลักษณะว่าน. 2473, หน้า  20-21

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  16-17

ล. มหาจันทร์.  คู่มือนักเล่นว่าน.  2480,  หน้า   55-56

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า   84

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  23-24

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  35-36

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  40-41

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  21

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  239-240

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  16-17

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  983

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :