งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านฟ้าแลบ

ฟ้าแลบ   Curcuma  parviflora  Wall.

ลักษณะ  ต้น  ใบ  และหัว  เหมือนกับต้นขมิ้น   แต่ต้นและหัวเล็กกว่า  มีสีเหลืองปนสีแดงเข้ม  ใบเขียวเหมือนใบขมิ้น

สรรพคุณ  ทางคงกระพัน  และทางคุ้มครอง  ใช้ประโยชน์ทางคงกระพัน  กันฟ้าผ่าได้อีกด้วย  พกติดตัวกันฟ้าผ่าได้

หมายเหตุ  ว่านชนิดนี้  เป็นกระเจียวขาวธรรมดา  ชาวบ้านทางภาคเหนือ  เรียก  ดอกอาวขาว  ใช้เป็นผักลวกจิ้มน้ำพริก  ทางอีสาน  บางท้องที่  เรียก  ว่านฟ้าแลบ หรือ ว่านฟ้าร้อง  เพราะเมื่อเริ่มมีฟ้าแลบฟ้าร้อง(ต้นฤดูฝน)  ว่านชนิดนี้จะเริ่มออกดอกในช่วงนี้

พบในตำราของ

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  125

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :