งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านภาค

ภาค   Curcuma  sp.

ลักษณะ  ต้นและหัวเหมือนขมิ้น  ต้นเขียวกลางใบแดง  หัวเหมือนขมิ้น  เนื้อในมีสีเหลืองอ่อน

สรรพคุณ  ใช้แก้โรคบวม   หรือ   โรคติดต่ออื่นที่มีอาการบวมตามตัว   ให้เอาหัวมาตำให้ละเอียด

ใช้กินกับน้ำดอกมะลิ  หรือใช้ฝนทาก็ได้

หมายเหตุ  ว่านนี้บางทีก็เขียนว่า  ว่านพาก

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  34

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  105

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  298

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  40

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :