งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านมหาประสาน ต้นที่ 3

3. มหาประสาน   Kaempferia  rotunda  L.

ลักษณะ  ต้น  หัว  ใบ  คล้ายขมิ้นทุกอย่าง  แต่ใบค่อนข้างแคบ และสั้นกว่าขมิ้น  ใบมีลายขาวๆ  คล้ายว่านทิพยเนตร  หัวดังหัวขมิ้นสีขาว

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  ใช้หัวตำเป็นยาประสานบาดแผลสด  ห้ามเลือดได้ดีมาก

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  43   เรียก  ว่านมหาประสาร

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  310

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  54-55

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  103

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :