งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านมหาหงส์

มหาหงส์   Hedychium  coronarium  J.Konig

ลักษณะ  ต้น  ใบ  หัว  ดุจดังต้นข่า  ดอกเริ่มออกเป็นสีขาว  ครั้นดอกแก่แล้วสีจะแดง  ดอกใหญ่มีกลิ่นหอมเย็น  ทำให้คนได้กลิ่นชุ่มชื่นใจ

สรรพคุณ  ทางเมตตามหานิยม  ปลูกไว้กับบ้านเป็นศิริมงคล  มีเสน่ห์เมตตามหานิยม

ทางสมุนไพร  หัวใช้เป็นยารักษาโรค  ให้เอาหัวมาหั่นเป็นชิ้นบางๆ  ตากแดดให้แห้งและบดเป็นผง  เคล้ากับน้ำผึ้งปั้นเป็นเม็ดกินแก้โรคกษัยไตพิการ  บำรุงกำลัง  ทำให้อายุยืน  เป็นยาอายุวัฒนะ

หมายเหตุ  ว่านนี้มีหลายชนิด  เช่น  ดอกขาว  ดอกเหลือง  ดอกแดง  ดอกขาวกลางเหลือง  ดอกขาวกลางแดง  ดอกเหลืองกลางแดง  เป็นต้น

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  65

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  45

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  186 เรียก นางพญาหงส์ทอง (ซ้ำ), 317

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  63

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  91

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1003

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :