งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านมหาหมอก

3. หมอก   Curcuma  flaviflora  S.Q.Tong

ลักษณะ  ต้น  หัว  ใบ  เหมือนขมิ้นทุกอย่าง  แตกต่างที่เนื้อในหัวเป็นสีขาว  กลิ่นฉุนร้อน  ว่านหมอกกับว่านงูเห่าคล้ายกันมาก   แต่กลิ่นนั้นไม่เหมือนกัน  ว่านงูเห่านั้นกลิ่นคล้ายกลิ่นน้ำมันผสมยางมะตอย  แต่ว่านหมอกหัวนั้นมีกลิ่นฉุนร้อนจัด

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  ใช้เป็นยาแก้ถูกอสรพิษทุกชนิดขบกัด  เอาหัวและก้านมาตำให้ละเอียดผสมกับสุราคั้นเอาน้ำให้กินแก้  แล้วเอากากพอกปากแผลแก้พิษได้ดีนัก

หมายเหตุ   ว่านนี้มีอีกชื่อหนึ่ง  คือ  ว่านมหาหมอก

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  30

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  36

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  93-94

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  31  เรียก  ว่านมหาหมอก

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  301

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  36

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :