งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านมหาอุดม

มหาอุดม   Curcuma  singularis  Gagnep.

ลักษณะ  ต้น  ใบ  คล้ายว่านขอทอง  ผิดแต่ร่องกลางแดง  หัวเล็กเป็นแง่งคล้ายหัวกระชาย  แต่มีรากไม่มาก  รากคล้ายกับรากหญ้าคา  หัวคล้ายหัวขมิ้นขาวเสน่ห์  ดอกออกเป็นตุ่มเล็กๆ คล้ายดอกผักกาด  มีเกษรเหลืองเป็นสีทอง

สรรพคุณ  ทางเสน่ห์เมตตามหานิยม  เป็นพระยาเทครัว  เป็นมหานิยมอย่างยอด  เมื่อมีดอกมีกลิ่นหอมมาก  ถ้าออกดอกให้เด็ดดอกนั้นไปใช้ประโยชน์ตามความประสงค์  เอาดอกมาบดผสมกับน้ำมันหอม  น้ำมันจันทน์  ปลุกเสกด้วยคาถามหาเสน่ห์  เป็นมหาเสน่ห์อย่างแรง  หัวของว่านเอามาผสมกับน้ำมันหอม  น้ำมันจันทน์  ขี้ผึ้ง  ใช้ทางเสน่ห์มหานิยมวิเศษนัก

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  65-66

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  12-13

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  318

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  27

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1002-1003

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :