งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านมหาโชค

ว่านมหาโชค Eucharis x grandiflora Planch.

ลักษณะ หัวกลมๆ เหมือนหัวหอมหัวใหญ่ เนื้อข้างในมีสีขาว ใบคล้ายใบพลูหรือใบโพธิ์ฤาษี ใบเขียวเป็นมัน หน้าใบมีลายเป็นเส้นชัดเจน ปลายใบไม่แหลมงุ้ม โคนใบเป็นหู ก้านเขียว ต้นและใบเท่ากัน ดอกสีขาวคล้ายสำลี กลีบดอกบานไม่มาก ออกดอกในเวลาต้นปี ในราวเดือนอ้ายหรือเดือนยี่อย่างช้าก็เดือนสาม
สรรพคุณ ทางสมุนไพร เป็นยาบำรุงโลหิตให้งาม เอาหัวฝนกับสุราทาฝีต่างๆ ดีนัก
ทางเสน่ห์เมตตามหานิยม ให้เอาหัวว่านมาแกะเป็นรูปพระภควัมอุ้มท้อง แล้วเอาคาถาต่อไปนี้เสก “สุขะยะ โคขะคันธานัง สุขะโตสุขะทะรัง ปัจจะคำปาลีลัง พิจะกะ พะโรวะสิวัง พะโรวะโรวัน นะมามินะ คะมะโตฯ” เสกให้ได้ 1,000 ครั้ง แล้วเอารูปนั้นตั้งไว้ที่สูง เป็นเสน่ห์ดีนัก บูชาไว้กับบ้านหรือร้านค้าขายของดีมาก
หมายเหตุ ว่านนี้มีหลายชื่อ คือ ว่านมหาโชค ว่านเสน่ห์จันทน์หงสา ว่านนางมาควดี ว่านกวักใบพาย ว่านนางมาควะลี ว่านคุ้มราชัน
พบในตำราของ
ชิตร์ วัฒนะ. ลักษณะว่าน. 2473, หน้า 5-6 เรียก ว่านนางมาคะวดี
ประพัฒนสรรพกร, หลวง. ตำหรับกระบิลว่าน. 2475, หน้า 24
ล. มหาจันทร์. คู่มือนักเล่นว่าน. 2480, หน้า 59-60
ไพฑูรย์ ศรีเพ็ญ. ตำราสรรพคุณยาไทย. 2484, หน้า 80 เรียก ว่านนางมาควะลี
ชัยมงคล อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ. 2503, หน้า 30
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 57-58
อุตะมะ สิริจิตโต. ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน. 2505, หน้า 54-55
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 17 เรียก ว่านมหาโชค
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 187-188
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 3
สมาน คัมภีร์ และ ทัศนา ทัศนมิตร. กบิลว่าน 108. 2516, หน้า 19 เรียก ว่านมหาโชค

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :