งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านม้าขาว

ม้าขาว  Curcuma  sp.

ลักษณะ  ต้น  ใบ  เหมือนขมิ้น  สีเขียว  หัวเป็นข้อคล้ายหัวม้า  เนื้อในหัวสีขาว

สรรพคุณ   ทางสมุนไพร  กินและทาเป็นยาแก้ปวดเมื่อย  เคล็ดยอก  ถือติดตัวไปด้วย  ทำให้มีกำลัง  เดินทางไกลไม่เมื่อยล้า  เอาหัวว่านฝนทาแข้งม้าวิ่งเร็วดีนัก   หรือทาแข้งขาเดินทางได้เร็วนัก

หมายเหตุ  ภาพนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก  คุณณรงค์ศักดิ์   ค้านอธรรม  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  19   เรียก  ว่านม้า  อีกชนิด

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า  86   เรียก  ว่านม้า 

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  25  เรียก  ว่านม้า อีกชนิด

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  319  เรียก  ว่านม้า 2

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  9

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :