งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านม้าแดง

ม้าแดง  Curcuma  sp.

ลักษณะ  ต้น  ใบ  เหมือนว่านนางล้อม (เรียวเล็ก) กระดูกใบสีแดงตลอด  หัวเหมือนขมิ้น  รากเหมือนรากกระชาย  เนื้อในหัวสีขาว  มีรสเผ็ดร้อน

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  เอาหัวว่านกินเป็นยาแก้ปวดเมื่อย

ทางคงกระพัน  ทำให้อยู่คงทนต่ออาวุธทั้งปวง  ให้เอาหัวว่านมาปลุกเสกด้วย

นะโมพุทธายะฯ” 108 คาบ  ใช้กินหรือถือติดตัว  คงกระพันชาตรี  ป้องกันอาวุธทั้งปวง

หมายเหตุ  ว่านนี้มีหลายชื่อ  คือ  ว่านเฒ่าปัดตลอด  ว่านปัดตลอด      ภาพนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก

คุณณรงค์ศักดิ์   ค้านอธรรม  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  48

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  35   เรียก ว่านเฒ่าปัดตลอด,  หน้า  50  (ซ้ำ)

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  322

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  9

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1005

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :