งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านม้า ต้นที่ 1

ม้า  มี 3 แบบ

1. ม้า   Curcuma  sp.

ลักษณะ  ต้นเหมือนขมิ้น  ลำต้นแดง  กลางใบแดง  หลังใบแดง  เนื้อในหัวสีเหลือง  หัวขนาดกลาง  เป็นข้อคล้ายหัวม้า

สรรพคุณ   ทางสมุนไพร  กินและทาเป็นยาแก้ปวดเมื่อย  เคล็ดยอก  ถือติดตัวไปด้วย  ทำให้มีกำลัง  เดินทางไกลไม่เมื่อยล้า  เอาหัวว่านฝนทาแข้งม้าวิ่งเร็วดีนัก   หรือทาแข้งขาเดินทางได้เร็วนัก

ยันต์ตัวเลขสำหรับลงฝ่ามือไว้จับว่านม้าทุกชนิด  ในขณะไปขุดเอามา

หมายเหตุ  ภาพว่านนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก  คุณณรงค์ศักดิ์   ค้านอธรรม  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  18   เรียก  ว่านม้า อีกชนิด

ล. มหาจันทร์.  คู่มือนักเล่นว่าน.  2480,  หน้า  33-34

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  25  เรียก  ว่านม้า อีกชนิด

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  48

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  68-69

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  50

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  320-321  เรียก  ว่านม้า 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :