งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านรางจืด / ว่านจางจืด ( ต้น )

ว่านรางจืด / ว่านจางจืด Curcuma sp.

ลักษณะ ต้น และใบ เหมือนขมิ้น ใบสีเขียวอ่อน เนื้อในหัวสีนวล มีรสเย็นกลิ่นหอม
สรรพคุณ ทางสมุนไพร เป็นยาถอนพิษยาเบื่อยาเมา ใช้ฝนกันสุราหรือน้ำซาวข้าวกิน แก้ยาเบื่อยาเมา ใช้ทาแก้ลมเพลมพัด และแก้พรายอากาศทุกชนิด ใช้หัวที่แก่จึงจะมีประสิทธิภาพ
หมายเหตุ ว่านนี้ปัจจุบันมักจะเรียกชื่อว่า ว่านรางจืด (ต้น) ว่านนางจืด
พบในตำราของ
ประพัฒนสรรพกร, หลวง. ตำหรับกระบิลว่าน. 2475, หน้า 30
ชัยมงคล อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ. 2503, หน้า 12, 35-36 (ซ้ำ)
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 90-91
อุตะมะ สิริจิตโต. ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน. 2505, หน้า 94-95 เรียก ว่านรางจืด
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 40 เรียก ว่านรางจืด
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 128
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 37 เรียก ว่านนางจืด
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 958, หน้า 1009 เรียก ว่านรางจืด (ซ้ำ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :