งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านร่อนทอง

ร่อนทอง   Boesenbergia  sp.

ลักษณะ  ต้น  และใบ  คล้ายกระชาย  แต่หัวเป็นไหลต่อกันเป็นข้อๆ   เนื้อในเป็นสีเหลืองส้ม  แตกออกเป็นเปราะๆ หัวคล้ายกระชาย

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  หัวใช้เป็นยาบำรุงกำลัง  บำรุงโลหิต  แก้พิษไข้  พิษฝี  แก้โลหิตเป็นพิษ  เอาหัวต้มกิน  หรือใช้หัวผสมกับยาสมุนไพรอื่นๆ  เป็นยารักษาโรคต่างๆ  เอาหัวว่านทาแผลที่แมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆ  เพื่อถอนพิษหายปวดบวม

หมายเหตุ  ว่านนี้มีหลายชื่อ  คือ  ว่านร่วมทอง   ว่านขอทอง   ว่านนี้เป็นคนละต้นกับ   ว่านลวดทอง

พบในตำราของ

ชิตร์  วัฒนะ. ลักษณะว่าน. 2473, หน้า  11

ล. มหาจันทร์.  คู่มือนักเล่นว่าน.  2480,  หน้า  10-11

ไพฑูรย์   ศรีเพ็ญ.  ตำราสรรพคุณยาไทย.  2484,  หน้า  86

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  112

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  120-121

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  31   เรียก  ว่านร่วมทอง

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  337  เรียก  ว่านร่วมทอง,

หน้า  338-339 (ซ้ำ)  

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :