งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านลวดทอง

ลวดทอง   Ludisia  discolor  [Ker  Gawl.]  A.Rich.

ลักษณะ  เป็นกล้วยไม้ดินต้นเล็กๆ เตี้ยๆ  ใบรูปไข่ปลายแหลม  พื้นใบสีทองแดงอมม่วง  มีลายเป็นมีเส้นเล็กๆ ขนาดเส้นลวดสีทองบนหน้าใบ  ขึ้นในที่ร่มดินชื้น

สรรพคุณ  ใช้ทำยาและปลูกเป็นไม้ประดับ

หมายเหตุ  ว่านนี้มีหลายชื่อ  คือ  ว่านน้ำทอง  ว่านร่อนทอง

พบในตำราของ

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  332

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :