งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านสบู่ส้ม

สบู่ส้ม   Begonia  integrifolia  Dalzell.

ลักษณะ ใบเหมือนใบบัวหลวง  ท้องใบแดง  หน้าใบสีชมพู  แถบสีเขียว  ก้านกลมสีชมพูเหมือนด้านหน้าของใบ  ก้านแตกขึ้นตามหัว  หัวเป็นไหลเลื้อยตามดิน  หัวและใบมีรสเปรี้ยว

สรรพคุณ  ทางคุ้มครอง  ทางคงกระพัน  และทางสมุนไพร  ปลูกไว้ในบ้านป้องกันอาถรรพ์  และเสนียดจัญไรทั้งปวง  ใช้หัวหรือใบกินอยู่คงกระพันชาตรี  และเป็นยาอายุวัฒนะปราศจากโรคพยาธิ

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  31

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  27

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  379

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  72

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1026

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :