งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านสบู่เหล็ก ต้นที่ 2

2. สบู่เหล็ก   Curcuma  comosa  Roxb.

ลักษณะ  ต้น  หัว  เหมือนขมิ้นอ้อย  แต่หัวกลม  เนื้อในรสร้อนกลิ่นฉุน

สรรพคุณ  ทางคงกระพัน  ใช้หัวกินคงกระพันชาตรี  ว่านนี้จะต้องใช้เหล็กผสมกับดินที่ใช้ปลูกด้วย

หมายเหตุ  ว่านชนิดนี้    น่าจะเป็นชนิดเดียวกับ  ว่านทรหด  และ  ว่านสบู่นั่งแท่น  และ  ว่านหนุมานนั่งแท่น   ภาพนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก  คุณณรงค์ศักดิ์   ค้านอธรรม  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  7

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  11

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  375

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :