งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านสามพันตึง ต้นที่ 3

3. สามพันตึง  Curcuma  comosa  Roxb.

ลักษณะ  ต้นและใบคล้ายขมิ้นอ้อย  เนื้อในหัวสีขาว  มีรสฉุนร้อน  ผ่าหัวออกจะมีใยเหมือนใยบัว

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  ใช้หัวฝานเป็นแว่นบางๆ ดองสุรา  กินแก้กษัยไตพิการ

ทางคงกระพันชาตรี  ทุบตีสามพันก็ไม่เป็นอันตราย  ใช้หัวว่านกินอยู่คงศาสตราวุธทั้งปวง

หมายเหตุ  ว่านนี้เรียกอีกชื่อว่า  ว่านหัวใหญ่  น่าจะเป็นต้นเดียวกับ  ว่านอาหนัง

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  10   เรียก  ว่านสามพันตึง อีกชนิด

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  8-9

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  96

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  61  เรียก  ว่านสามพันตึง ชนิดที่ 3

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  6  เรียก  ว่านหัวใหญ่

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  387 เรียก ว่านสามพันตึง ชนิดที่ 3

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1027-1028

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :