งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านสามพันตึง ต้นที่ 4

4. สามพันตึง  Mirabilis  jalapa  L.

ลักษณะ  เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก หัวคล้ายหัวโสม  เปลือกสีดำ  เนื้อสีขาว  ต้นสีเขียว  ใบเป็นรูปหัวใจปลายแหลมสีเขียว  ดอกคล้ายแตรสีขาว  มีเมล็ดสีดำ  จะบานเฉพาะตอนเช้าและตอนเย็น

สรรพคุณ  ทางคงกระพัน  ใช้หัวกินอยู่คงกระพันชาตรี

หมายเหตุ  ว่านนี้มีอีกชื่อว่า  บานเย็นดอกขาว

พบในตำราของ

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  78-79  เรียก  ว่านบานเย็น,

หน้า  387  ดูหมายเหตุ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :