งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านสาวหลง

สาวหลง   Amomum  biflorum  Jack.

ลักษณะ  หัวเหมือนหัวตะไคร้  รากเหมือนรากหญ้าคา  ใบเหมือนข่า  แต่ปลายใบนั้นแหลมดังมีดชายธง  ออกดอกเป็นพวงเหมือนช่อพริกไทย  สีเหลืองมีกลิ่นหอมมาก  มีกลิ่นหอมทั้งราก  ต้น  และใบ ว่านนี้มี 2 ชนิด  คือ  ต้นเขียว  และต้นแดง

สรรพคุณ  ทางเมตตามหานิยม  ปลูกไว้กับบ้านเป็นศิริมงคล  มีเสน่ห์เมตตามหานิยม  ว่านชนิดนี้ใช้  ราก  หัว  ต้น  ใบ  ดอก  อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือเอาทั้งหมดมาบดเป็นผงผสมกับน้ำมันหอม  น้ำมันจันทน์  หรือขี้ผึ้ง  นำติดตัวไป  ทำให้คนทั้งหลายหลงงงงวย  รักใคร่เมตตาสงสาร  เป็นยอดมหานิยม  ให้ปลุกเสกด้วยคาถาดังนี้  “นะมะอะอุ  พุทธะสังมิ  จิเจรุนิ  นะชาลิติ  เอหิติตตัง  ปิยังมะมะฯ”  เมื่อทำการปลุกเสกให้ตั้งจิตอธิษฐานตามความปรารถนา  แล้วจึงปลุกเสก 7 คาบ

เมื่อจะปลูกว่านนี้ให้ปลูกเฉพาะวันจันทร์วันเดียว  เอาเศษใบไม้เผาไฟ  ผสมกับดินปนทรายตากน้ำค้างไว้หนึ่งคืน  จึงเอาดินเทใส่กระถาง  เอาหัวว่านวางตรงกลางกระถาง  เอาดินกลบหัวว่านอีก  พอให้ดินพ้นหัวว่าน  แล้วรดน้ำเสกด้วยพระพุทธคุณ 3 คาบ

หมายเหตุ  ว่านนี้มีหลายชื่อ  คือ  ว่านฤาษีผสม  ว่านฤาษีสร้าง  เร่วหอม   ว่านชนิดนี้จริงๆ แล้วจะออกดอกเป็นไหลแทงขึ้นจากดินข้างลำต้น  มีกลิ่นหอมมาก

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  136-138

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  1-2

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  389-390

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  47

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1018-1019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :