งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านหงส์เงิน

1. หงส์เงิน   Globba  campsophylla  K.Schum.

ลักษณะ  ต้นเหมือนไพลขนาดเล็ก  ใบขาวเป็นสีบรอนคล้ายทาด้วยเงิน  ต้นขาวนวล  ดอกเป็นช่อสีขาว  หัวเป็นปุ่ม  มีรากคล้ายกระชาย

สรรพคุณ  ทางเมตตามหานิยม  ปลูกไว้กับบ้านเป็นเมตตามหานิยมดีนัก  จะเกิดโชคลาภอยู่เย็นเป็นสุข

หมายเหตุ  ว่านนี้มีหลายชื่อ  ว่านหงส์เงิน  ว่านพระยาหงส์เงิน  ว่านเจ้าพระยาหงส์เงิน ว่านนางพระยาหงส์เงิน    ว่านหงส์ขาว

พบในตำราของ

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  11  เรียก  ว่านนางพญาหงส์ทอง 

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  74  เรียก   ว่านหงส์ขาว

สมาน   คัมภีร์  และ  ทัศนา   ทัศนมิตร.  กบิลว่าน 108.  2516,  หน้า  45   เรียก  ว่านพระยาหงส์เงิน  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :