งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านหงส์เหิร

6. หงส์เหิร   Globba  sp.

ลักษณะ  ลำต้นเหมือนหญ้าหวาย  แต่ใบสั้นกว่า  หัวเหมือนหญ้าชันกาด  ดอกสีเหลืองเข้ม  เกษรยาวปลายเกษรงอกลับ  มองดูคล้ายหงส์บิน  กลีบดอกเป็นปีกนก  ออกลูกเป็นช่อ  เมล็ดคล้ายเมล็ดข้าวเปลือก

สรรพคุณ  ทางเสน่ห์เมตตามหานิยม  เป็นว่านใช้ทางเสน่ห์มหานิยมดีนัก

หมายเหตุ  ว่านนี้มีบางท่านเรียก  ว่านดอกทอง

พบในตำราของ

สวิง   กวีสุทธิ์,  ร.ต.  ตำรากบิลว่าน.  2508,  หน้า  78

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :