งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านหนุมานตกแท่น

หนุมานตกแท่น   Alocasia  sp.

ลักษณะ  หัวเหมือนหัวเผือกหอม  มีข้อเป็นข้อๆ  (บางตำราว่า  หัวกลมต่อกันเป็นชั้นๆ)  ที่หัวเมื่อผ่าเนื้อออกมามีสีขาวคล้ายเผือกเป็นปล้องๆ  รสคันจัด  ใบคล้ายใบละหุ่ง  ดอกแดง  กลางต้นโป่งออกมา

สรรพคุณ  ทางคงกระพัน  เป็นว่านอยู่คงกระพันอย่างยอดเยี่ยม  ให้เอาหัวว่านนี้มาตำให้ละเอียดแล้วยัดใส่ในกล้วยน้ำว้า  ขนาดชิ้นละคำพอกลืนได้สะดวก  ระวังผงว่านอย่าให้เปื้อนเนื้อกล้วยภายนอก  เพราะว่านนี้คันมาก  ว่านนี้มีคุณทางเหนียวอย่างเลิศ  ถ้าไม่กลัวฤทธิ์คันของว่านนี้  ก็ตำกินกับสุราได้

หมายเหตุ  ว่านนี้มีอีกชื่อ  คือ  ว่านหนุมาน   ว่านหนุมานนั่งแท่น   ว่านเฒ่าตกแท่น  ว่านเฒ่าตกเตียง

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  42 เรียก ว่านหนุมาน 

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  26

อุตะมะ   สิริจิตโต.  ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน.  2505,  หน้า  106,  หน้า  121-122  เรียก ว่านหนุมานนั่งแท่น

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  48  เรียก  ว่านหนุมานนั่งแท่น  อีกชนิด

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  420

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1031

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :