งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านหนุมานนั่งแท่น

หนุมานนั่งแท่น   Curcuma  comosa  Roxb.

ลักษณะ  ต้น  ใบคล้ายกระชาย  ต้นและใบสีเหลือง  (บางตำรา  ต้นและใบเหมือนว่านนางคำ  ต้นเขียว  กลางใบแดง)  หัวดุจดังหัววานร  เมื่อหัวออกหน่อจะขึ้นมาทับซ้อนกันที่หัวเดิม

สรรพคุณ  ทางคงกระพัน  ใช้หัวกินหรือทาตามตัว  ทำให้มีกำลังมาก  และอยู่คงกระพันชาตรี

หมายเหตุ  ว่านนี้เรียกอีกอย่างว่า   ว่านหนุมาน   ว่านเลือด   ว่านชนิดนี้    น่าจะเป็นชนิดเดียวกับ

ว่านสบู่นั่งแท่น  และ  ว่านทรหด  และ  ว่านสบู่เหล็ก   ภาพนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก  คุณณรงค์ศักดิ์   ค้านอธรรม  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

พบในตำราของ

ประพัฒนสรรพกร,  หลวง.  ตำหรับกระบิลว่าน.  2475,  หน้า  42

ชัยมงคล   อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ.  2503,  หน้า  18  เรียก  ว่านหนุมาน

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  26

ชั้น   หาวิธี.  ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์.  2506,  หน้า  48

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  422

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1031

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :