งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านหอยแครง

หอยแครง  Tradescantia  spathacea  Sw.

ลักษณะ  ใบแข็งยาวปลายแหลมคล้ายต้นมะลิลา  แต่เล็กกว่ากันมาก  หน้าใบสีเขียวแก่  หลังใบสีม่วงแดงเข้ม  ดอกเป็นกระเปาะเหมือนฝาหอยแครงสองฝา  สีม่วงแดง  เกษรข้างในสีขาวยื่นออกมาจากข้างในฝา  ฝาสามารถปิดเปิดได้คล้ายพวกพันธุ์ไม้จับแมลง

สรรพคุณ  ทางสมุนไพร  เอาใบว่านนี้สดๆ สามใบ  ต้มกับน้ำตาลกรวดพอหวานปะแล่ม  น้ำที่ต้มจะเป็นสีแดงคล้ายน้ำด่างทับทิม  กินเป็นยาแก้ร้อนในกระหายน้ำ  แก้อาเจียนเป็นโลหิต  แก้ฟกช้ำในจากการพลัดตกหกล้ม  ถูกชก  ตี  ต่อย  เตะ  ตกจากที่สูง  แก้โรคตาทุกชนิด  หรือเอาใบสดๆ มาโขลกคั้นเอาน้ำแทรกพิมเสน 1-2 เกล็ด  ใช้หยอดตา  แก้ตาต้อ  ตาช้ำ  ตามัว  ตาเจ็บ  ตาแดง  หาย

หมายเหตุ  ว่านนี้มีหลายชื่อ  คือ  ว่านกาบหอย  ว่านกาบหอยแครง

พบในตำราของ

พยอม   วิไลรัตน์.  ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด.  2504,  หน้า  138-139

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506,  หน้า  426

อาจารย์ญาณโชติ.  คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์.  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์,  หน้า  1033

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :