งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านหางนกยูง ต้นที่ 2

2. หางนกยูง   Anthrophyum  callifolium  Blume.

ลักษณะ   เป็นเฟิร์นเกาะต้นไม้  และหน้าหินผา  ใบยาวราว 1 – 2 คืบ  กว้าง 1.5 – 3 นิ้ว  ใบหนาแต่อ่อน และห้อยย่นๆ  ตามยาว  พบในป่าเขาที่ชุ่มชื้นร่มเย็นในระดับความสูงทางภาคใต้บ่อยๆ

สรรพคุณ  ปลูกเป็นไม้ประดับ

หมายเหตุ  ว่านนี้มีอีกชื่อ  เฟิร์นแววนกยูง   เฟิร์นปีกนกยูง

พบในตำราของ

เลื่อน   กัณหะกาญจนะ.  ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน.  2506, หน้า  435

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :