งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเขาควายใหญ่

ว่านเขาควายใหญ่ Eulophia graminea Lindl.

ลักษณะ ใบสีเขียวคล้ายใบข้าว ไม่มีก้าน หัวเหมือนเขาควายอ่อน
สรรพคุณ ทางคงกระพัน ใช้กินหรือนำติดตัวไปด้วย อยู่ยงคงกระพัน
หมายเหตุ ว่านนี้ ถ้าเป็นหัวเล็ก ก็เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ว่านเขาวัว
พบในตำราของ
ไพฑูรย์ ศรีเพ็ญ. ตำราสรรพคุณยาไทย. 2484, หน้า 78 เรียก ว่านเขาวัว, หน้า 78 เรียก ว่านเขาควาย
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 128
อุตะมะ สิริจิตโต. ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน. 2505, หน้า 109-110 เรียก ว่านเขาควาย
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 101, หน้า 105 เรียก ว่านเขาวัว
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 953

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :