งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเขียด

ว่านเขียด Typhonium sp.

ลักษณะ ใบเหมือนใบหน้าวัวชนิดเล็ก แต่สีไม่แดง ใบเป็นกาบออกมาเหมือนว่านนางกวัก
สรรพคุณ เอาหัวมาเสก “นะโมพุทธายะฯ” 7 จบ พร้อมทั้ง “อิติปิโส” 3 ห้อง อีก 3จบ
ทางเมตตามหานิยม ปลูกไว้กับบ้านเป็นศิริมงคล บันดาลให้มีโชคลาภอยู่เสมอ
ทางคงกระพัน ใช้กินอยู่ยงคงกระพันชาตรี
หมายเหตุ ว่านชนิดนี้ไม่ใช่กล้วยไม้ดินที่ชื่อ เหลืองพิศมร (อีสานเรียก ว่านดอกทองตัวเมีย ว่านโยนี)อย่างที่เล่นกันในปัจจุบัน คุณณรงค์ศักดิ์ ค้านอธรรม กล่าวว่า ว่านนี้ลักษณะเป็นตระกูลตะพิดเล็กชนิดหนึ่ง
พบในตำราของ
ไพฑูรย์ ศรีเพ็ญ. ตำราสรรพคุณยาไทย. 2484, หน้า 78
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 43
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 108
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 954

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :