งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเข้าค่ำ

ว่านเข้าค่ำ Kaempferia sp.

ลักษณะ ต้นเหมือนหมากผู้หมากเมีย ใบลายสีเขียว ต้นเขียว หัวขาว เนื้อในมีกลิ่นรสหอมเย็น
สรรพคุณ ทางสมุนไพร ใช้หัวว่านนี้ต้มรับประทานต่างน้ำเมื่อคลอดบุตร บำรุงน้ำนมให้บริสุทธิ์และชักมดลูกให้เข้าอู่เร็วขึ้นได้ดีด้วย
หมายเหตุ บางตำราเรียกว่า ว่านเช้าค่ำ ว่านชนิดนี้น่าจะเป็นตระกูลเดียวกับ ว่านทิพยเนตร และเป็นคนละชนิดกับ ว่านพระฉิม(ต้น) หรือ ยางหัวเข้าค่า
พบในตำราของ
ประพัฒนสรรพกร, หลวง. ตำหรับกระบิลว่าน. 2475, หน้า 43
ชัยมงคล อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ. 2503, หน้า 40
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 961 เรียก ว่านเช้าค่ำ
อุตะมะ สิริจิตโต. ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน. 2505, หน้า 103
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 63 เรียก ว่านเช้าค่ำ
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 106
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 53

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :