งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเชือกเขามูกหลวง

ว่านเชือกเขามูกหลวง Flagellaria indica Linn.

ลักษณะ ต้นเหมือนหวายชุมพร ไส้ในกลวง ใบเหมือนใบตาลหม่อน เมื่อว่านนี้ขึ้นในที่ใดก็ตาม ใต้ต้นว่านนี้จะไม่มีหญ้าขึ้นเลย ต้นเหนียวเหมือนหวาย
สรรพคุณ ทางเล่นแร่แปรธาตุ เอาว่านนี้มากวนกับปรอท ฆ่าปรอทตายเป็นกายสิทธิ์ ถ้าจะทำให้เป็นเงิน เอาว่านเหล่านี้มาหนัก 2 เฟื้อง เอารากพันงูแดง รากท้าวยายม่อม หญ้าปากควาย หัวดองดึง ชุมเห็ด ส้มกบยอดแดง สาบแร้งตัวผู้ เอามาเท่าๆ กัน บดเป็นผง ทำเป็นยาซัดดีบุกให้เป็นเงินธรรมชาติ
หมายเหตุ ว่านนี้เรียกอีกชื่อว่า ว่านเขามูกหลวง ว่านชนิดนี้น่าจะเป็น ต้นหวายลิง (หวายเย็บจาก) ว่านต้นนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณอารีย์ กาละ จังหวัดนครศรีธรรมราช
พบในตำราของ
ประพัฒนสรรพกร, หลวง. ตำหรับกระบิลว่าน. 2475, หน้า 27
ไพฑูรย์ ศรีเพ็ญ. ตำราสรรพคุณยาไทย. 2484, หน้า 79
ชัยมงคล อุดมทรัพย์. ตำราดูว่าน และพระเครื่อง-พระบรมธาตุ. 2503, หน้า 32-33
อุตะมะ สิริจิตโต. ตำราปลูกและดูลักษณะว่าน. 2505, หน้า 98
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 103-104 เรียก ว่านเขามูกหลวง
สวิง กวีสุทธิ์, ร.ต. ตำรากบิลว่าน. 2508, หน้า 35
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 962-963

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :