งานเขึยน
หน้างสือ ว่าน สมุนไพร ไม้มงคลไทย
บ้านว่านไทย

ว่านเณรแก้ว

ว่านเณรแก้ว Zingiber sp.

ลักษณะ ใบเหมือนกับใบขิง แต่มีความอ่อนและหนากว่าขิง ต้นยืนตรง หัวมีสีขาวสลับสีน้ำตาล
สรรพคุณ ทางเสน่ห์เมตตามหานิยม และทางคงกระพันชาตรี ใช้หัวนำติดตัว หรือผสมกับขี้ผึ้ง น้ำมันจันทน์ น้ำมันหอม เจิมหน้าสีปาก
พบในตำราของ
พยอม วิไลรัตน์. ตำรากบิลว่านและต้นไม้วิเศษนานาชนิด. 2504, หน้า 110
ชั้น หาวิธี. ตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์. 2506, หน้า 59
เลื่อน กัณหะกาญจนะ. ตำราคุณลักษณะว่านและวิธีดูแลว่าน. 2506, หน้า 143
อาจารย์ญาณโชติ. คัมภีร์ไสยศาสตร์ฉบับสมบูรณ์. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 964

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Spam Protection by WP-SpamFree

วงศ์ของว่าน :